Vui Lòng Xem Lưu Ý

+ Vui lòng Lưu Lại Thông Tin khi Mua, Sau 5 Ngày Hệ Thống sẽ Xoá Lịch Sử Mua Hàng

+ Hệ Thống sẽ Bảo Hành Các Nick bị Die, Lỗi ở Thời gian Trước Thời gian Mua ( Tính theo Thời Gian FB Hiển Thị so với Thời Gian Mua Hàng)

+ Mua Hàng về vui lòng đổi Mật khẩu Facebook + Mật khẩu Email, Tự Bảo Quản Nick, Tránh Sau có vấn đề nói bên Bán Back khó xử cho cả 2 Bên.

Tổng Nạp Tháng

-

Chi Tiêu Tháng

-

Tổng Tiền Nạp

-

Tổng Chi Tiêu

-

Hello Người dùng mới,

Đây là Thông Báo Mới nhất Gửi đến Bạn!

Vui Lòng Xem Lưu Ý

+ Vui lòng Lưu Lại Thông Tin khi Mua, Sau 5 Ngày Hệ Thống sẽ Xoá Lịch Sử Mua Hàng

+ Hệ Thống sẽ Bảo Hành Các Nick bị Die, Lỗi ở Thời gian Trước Thời gian Mua ( Tính theo Thời Gian FB Hiển Thị so với Thời Gian Mua Hàng)

+ Mua Hàng về vui lòng đổi Mật khẩu Facebook + Mật khẩu Email, Tự Bảo Quản Nick, Tránh Sau có vấn đề nói bên Bán Back khó xử cho cả 2 Bên.

Các Mục Chi tiêu
  • Dịch Vụ Social-%
  • Nguyên Liệu Ads-%
  • Sàn Thương Mại-%
Thống Kê Chi tiêu
ĐÃ NẠP
CHI TIÊU