Tăng Lượt Xem Video Facebook

Lưu ý: Nên Buff dư thêm 10 - 20% trên tổng số lượng để tránh tụt chút ít.
( Tương Tác x )
Lưu ý

Lượt xem 3 Giây ( Tốc độ Ổn )

- Video có độ dài Phải trên 1 Phút.
- Có thể Lên Thiếu 5 - 10%.
- Không Chạy Được Reel, Livestream
- Tốc Độ 10k / 5h